Home » Co nabízíme » Zabezpečovací systémy a zabezpečení » Informace a problematika

Informace a problematika

Instalace EZS

(Elektronického Zabezpečovacího Systému)

STRUČNÝ PRŮVODCE EZS

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) jsou samostatným prvkem ochrany majetku nebo osob. Mohou též být vhodným rozšířením mechanického zabezpečení chráněných prostor. Signalizují narušení chráněného objektu nebo vniknutí do něj, tj. po překonání mechanických zábran (zámků, mříží, rolet atd.) a umožňují nám tak vykonat další příslušná opatření. V poslední době se díky nízké ceně EZS stávají dostupnějšími a jsou instalovány nejen do nově postavených objektů, kde se stávají standardem, ale i do stávajících bytů, domů a komerčních objektů. Náklady vynaložené na jejich instalaci předčí ztráty způsobené vyloupením nebo jiným znehodnocením chráněných prostor. Následující řádky představují stručného průvodce běžnými EZS, vhodnými např. pro byty, domky a kanceláře a jiné objekty.
EZS je sestaven z řady komponentů. Základem jsou snímací prvky (detektory), které vysílají signál o narušení chráněného prostoru do elektronické zabezpečovací ústředny (EZÚ), ta je mozkem každého systému. Vyhodnocuje veškeré signály ze snímačů a ovládacích zařízení a na základě jejich analýzy a v souladu s naprogramováním rozhoduje o vyhlášení poplachu, tj. vyhodnotí stav a vyvolá příslušnou reakci prostřednictvím sirény, telefonního hlásiče, GSM pageru nebo propojení na pult specializované bezpečnostní služby (PCO). Ústředna též dle způsobu ovládání a naprogramování zapíná celý systém nebo jen jeho část, případně zvlášť plášťovou (obvodovou) a prostorovou (vnitřní) ochranu pro použití, jestliže je někdo v objektu, např. hlídání na noc. Součástí EZS je také transformátor pro napájení ze sítě a akumulátor, který celé zařízení zálohuje pro případ úmyslného nebo neúmyslného výpadku této sítě. Trafo i akumulátor musí být dostatečně dimenzované, aby pokryly s rezervou energetické potřeby systému. Též je třeba v případě drátových systémů dostatečně dimenzovat kabelové vedení, aby ztráty zde vznikající neznehodnotily celou instalaci. EZS si hlídá i případnou sabotáž (přerušení a zkratování kabelů, otevření, demontáž či utržení nainstalovaných prvků, zarušení rádiových přenosů, atd.).

Hlavní typy nejčastěji používaných snímacích prvků

 • MAGNETICKÉ KONTAKTY
součást plášťové ochrany -umisťují se na okna a dveře, při jejich otevření vyšlou signál do EZÚ. Pro jejich umístění se volí hlavní přístupová místa (vchodové dveře, brány …), ale i ostatní otevíratelné stavební otvory (pokud jsou zde umístěny, monitorují i nedovření dveří a oken a při odchodu z objektu dokáží o tomto předat informaci). Jejich nevýhodou je, že nereagují např. na rozbití nebo vyříznutí skla v okně.
Existují v lehkém provedení (plastové) - pro povrchovou montáž nebo zápustné - používají se převážně do vnitřních prostor na dřevěné a plastové dveře a okna a mohou být buď s přívodními vodiči nebo se svorkami, ale i v těžkém provedení  (kovové) - pro povrchovou montáž - pro náročné použití i ve venkovních prostorách, hlavně na kovové dveře a vrata. Jsou s přívodními vodiči nebo s přívody chráněnými pancéřovou hadicí.
 • PASIVNÍ INFRAČERVENÉ (PIR) SNÍMAČE
součást prostorové ochrany - analýzou tepelného záření v chráněném prostoru dokáží rozpoznat pohyb člověka a vyslat signál do EZÚ. Dodávají se v různých provedeních s různými charakteristikami (prostorové s dosahy 10-30m, záclony horizontální i vertikální, částečně nedetekující zvířata, …). Jsou vnitřní i venkovní (pouze do prostor bez pohybujících se větví, trav a jiných předmětů), analogové i digitální s jednoduchou či vícenásobnou analýzou přicházejícího záření, s jedním nebo více PIR senzory, přímé nebo se zrcadly - toto vše ke zlepšení detekce člověka a omezení falešných poplachů, s pamětí poplachu i bez ní, s funkcí umožňující rozpoznat zakrytí nebo zaprášení části nebo celého čidla atd.
 • Nástěnné
pro umístění v rozích nebo na stěnách (sloupcích) střeženého prostoru, stropní - pro umístění ve středu místnosti na stropu - vhodné zvláště pro podlouhlé místnosti s členitým interiérem nebo vysoké místnosti a speciální s tzv. "záclonovou charakteristikou" - pro stropní i nástěnnou (sloupkovou) montáž.
PIR snímače není vhodné používat v prostorách s velkými a rychlými změnami teploty, proudícím vzduchem, parami atd. Tento nedostatek odstraňují duální snímače.
 • KOMBINOVANÉ PIR + MW (DUÁLNÍ) SNÍMAČE
součást prostorové ochrany - PIR snímač kombinovaný s mikrovlnným (MW, který pracuje na principu analýzy odraženého mikrovlnného signálu vyslaného do střeženého prostoru). Signál z obou částí čidla je vyhodnocen a podle výsledku vyhodnocení je vyslán do EZÚ. Duální snímače výrazně eliminují výše uvedené nedostatky PIR snímačů a hodí se např. do místností s krbem, kamny atd. Mohou být zase s různými vlastnostmi, funkcemi i charakteristikami, stejně jako čidla PIR.
 • DETEKTORY ROZBITÍ SKLA
součást plášťové ochrany - na základě akustické tlakové analýzy dokáží rozpoznat rozbití skla již ve stádiu jeho prasknutí a vyslat signál do EZÚ. Umisťují se hlavně do přízemních místností s velkými prosklenými plochami (např. výlohy, verandy) nebo do místností se zvýšeným rizikem vniknutí oknem. Zpravidla stačí jeden detektor na běžnou místnost.
 • POŽÁRNÍ DETEKTORY
dokáží detekovat kouř (kouřové) pomocí optickokouřového nebo ionizačněkouřového způsobu snímání, rychlý nárůst teploty (termodiferenciální) nebo hlídat dosažení nějaké určité teploty (teplotní). Bývají autonomní (bateriové) i zapojitelné do systému a mnohdy mívají v sobě instalovanou i samostatnou sirénku. Umisťují se do místností s nebezpečím vzniku požáru, do ložnic, kuchyní, atd. většinou ke stropu. Hlídají většinou i tehdy, kdy je ostatní část zařízení vypnuta.
 • PLYNOVÉ DETEKTORY
tyto mohou být na různé plyny, ať hořlavé nebo nehořlavé s různými způsoby detekce a umístění. Mohou též automaticky uzavřít přívod detekovaného plynu. Hlídají většinou i tehdy, kdy je ostatní část zařízení vypnuta.
 • OTŘESOVÉ DETEKTORY
snímají hrubé otřesy vznikající např. při rozbíjení příček nebo jemné otřesy např. při pokusech proniknout do trezorů.
 • INFRAZÁVORY
součást plášťové ochrany -skládají se z vysílače a přijímače, mezi nimiž je jeden nebo více infračervených paprsků. Při jejich přerušení (narušení střeženého prostoru) vyšlou signál do EZÚ. Používají se převážně pro střežení venkovních i poměrně rozlehlých prostor, neboť jejich dosahy jsou od jednotek do desítek i stovek metrů. Existují i tzv. infrabariéry (infrališty) s krátkými dosahy a více paprsky pro hlídání prostupu okny a dveřmi.
Dále bývají využívány další typy detektorů (záplavové, nášlapné, různá drátová i bezdrátová panic tlačítka, tlakové, detekce poslední bankovky v pokladně, různé druhy spínačů, detekce přerušení vodiče např. pod omítkou, ..…), i ty mají v ochraně majetku své místo a někdy jejich nasazení výrazně zkvalitní celý systém.

Ústředna

Elektronická zabezpečovací ústředna (EZÚ) na základě naprogramování vyhodnocuje signály ze snímačů a rozhoduje o
vyhlášení poplachu a dalších odezvách. EZÚ bývá spolu se záložním napájecím zdrojem umístěna v plastové nebo kovové skříni. Montuje se na místo těžko dostupné narušiteli. Je ovládána a programována z klávesnice, PC, přes internet nebo dálkovými ovladači. Může být ovládána z více zařízení, a to i jejich kombinacemi..
Klávesnice a jiná ovládání

 • KLÁVESNICE
umožňuje ovládání celého EZS (zapnutí a vypnutí střežícího systému) několikamístným kódem a zároveň slouží pro komunikaci s EZÚ - programování, hlášení stavů atd. Možnost zadání kódu bývá omezena několika málo pokusy než dojde k vyhlášení poplachu. Umisťuje se zpravidla ke vchodu. EZS může být ovládán i z více klávesnic umístěných u vchodových dveří, v ložnicích, garáži, atd. napojených na EZÚ.
 • DÁLKOVÉ RADIOVÉ OVLADAČE
(klíčenky) - umožňují ovládat systém (nebo pouze jeho část) stiskem příslušného tlačítka. Bývá použit takzvaný plovoucí přenosový kód, který zcela znemožňuje jeho zkopírování.
 • PC, INTERNET, AUTOMATICKÁ AKTIVACE A DEAKTIVACE
závislé na vybavení ústředny odpovídající technikou a připojením. Dnes se stává standardem.

Signalizace a jiné způsoby předání informací systému (poplachy, poruchy, stavy, ….)


SIRÉNA

v případě poplachu ústředna aktivuje sirénu. Podle potřeby bývá umístěna uvnitř, vně, popřípadě uvnitř i vně objektu.
 • Vnitřní siréna
je umístěna uvnitř střeženého objektu, má vysoký pronikavý zvuk a jejich hlavním cílem je odradit pachatele. Ze zkušenosti vyplývá, že pokud je pachatel překvapen ječivým zvukem sirény, ve většině případů se dá okamžitě na ústup. Tyto sirény existují i v zálohovaném provedení, tj. obsahují v sobě akumulátor, smysl je popsán u venkovních sirén.
 • Venkovní siréna
je umístěna vně objektu, zpravidla vysoko na zdi. Má naopak za úkol v případě poplachu přilákat pozornost sousedů nebo kolemjdoucích. K tomu účelu bývá výkonná siréna doplněna intenzivním blikačem. Protože venku umístěná siréna může být lehce zranitelná, je při jejím výběru nutné dbát na důkladné mechanické provedení. Nejmodernější sirény skrývají pod venkovním plastovým pláštěm chránícím před povětrnostními vlivy ještě další ocelový kryt. Samozřejmostí je také použití vlastního vnitřního akumulátoru, který dovede napájet sirénu v okamžiku, kdy se pachatel pokusí sirénu odpojit od vedení k ústředně nebo přímo odtrhnout ze zdi. Jsou ale i sirény nezálohované, tj. bez vnitřního akumulátoru.
 • KOMUNIKÁTOR
aby se informace o poplachu dostala okamžitě i k majiteli objektu nebo ke smluvené bezpečnostní službě (PCO), používají se komunikátory využívající buď pevné telefonní linky, sítě mobilních operátorů nebo různá internetová připojení. Komunikátory také často slouží jako prvky domácí automatizace, kde lze jejich pomocí ovládat na dálku (mobilem, přes internet) různé spotřebiče v objektu např. topení.
 • Linkový
je-li k dispozici pevná linka, lze využít tyto telefonní volače. Přístroje mohou stát samostatně nebo být i součástí zabezpečovací ústředny. Jsou připojeny vstupem k telefonní zásuvce a výstupem k telefonu. V případě poplachu si automaticky uvolní telefonní linku a začnou vytáčet uživatelem (instalatérem) nastavená telefonní čísla (na pevnou linku, mobil nebo pager nebo PCO) a přehrávat na ně hlasovou zprávu, kterou si uživatel sám nahrál do paměti, v případě PCO jsou vysílána naprogramovaná data.
 • GSM brána
pevná telefonní linka může být ale pro pachatele snadno narušitelná. Chcete-li zvýšit bezpečnost přenosu informace o poplachu nebo není-li v místě instalace EZS přivedena telefonní linka, je možné využít GSM brány pro přenos hlasové, textové nebo datové poplachové informace sítí GSM. Největší jistotu pak poskytuje GPRS připojení na pult centralizované ochrany OKO1. Zde je spojení s objektem prakticky nepřetržitě monitorováno a v případě poplachu je zajištěn zásah profesionálů přímo v místě instalace. Též je možné pomocí brány simulovat pevnou linku a využít pak linkový komunikátor popsaný výše.
 • LAN (Internetový)
funguje podobně jako předešlé, ale data jdou po internetu, případně vnitřní síti uživatele.

Klasické (drátové) nebo bezdrátové systémy

Klasické prvky EZS jsou navzájem propojeny kabely, kterými se přenáší napájecí napětí a veškeré informace. Oproti tomu bezdrátové systémy mezi sebou komunikují rádiově a snímače jsou napájeny z baterií. Spolehlivost a bezpečnost obou variant závisí na typu výrobku a nelze tvrdit, že například bezdrátové systémy jsou určeny pro nižší rizika. Naopak, poslední modely bezdrátových systémů splňující přísné evropské normy pro EZS jsou na takové kvalitativní úrovni, že za sebou nechávají i řadu klasických systémů.
 • Drátové
výrobky jsou většinou levnější než bezdrátové (pokud se nepočítá instalační materiál a práce) a lze většinou kombinovat komponenty několika výrobců v jedné instalaci. Není nutné měnit baterie ve snímačích, je však potřebné provádět preventivní prohlídky systému.
 • Bezdrátová
instalace je velmi čistá (s minimem vrtání a sekání) a rychlá (a tedy levná). Výsledný vzhled interiéru není narušen instalačními lištami. Systémy jsou velice rychle rozšířitelné a lze je i jednoduše odinstalovat (pokud se třeba stěhujete). Samotestující funkce všech součástí systému upozorní na případnou poruchu nebo potřebu výměny baterií.
 • Hybridní
systémy jsou kombinacemi obou předešlých.

Výběr systému

Při výběru systému je třeba především vycházet z toho, že systém EZS má za úkol chránit váš majetek v řádově vyšších hodnotách. Proto musíte mít jistotu, že se na váš zabezpečovací systém můžete spolehnout. Asi by nikoho nenapadlo kupovat poplachovou ústřednu na tržišti, ale ani nákup v supermarketech není tím nejlepším řešením.
Při poptávce systému EZS se ujistěte, zda je výrobek atestován dle normy pro systémy EZS ČSN EN 50131-1 (homologován) případně i schválen Českou asociací pojišťoven. Pokud systém používá některá rádiová nebo telekomunikační zařízení, potom musí mít zároveň i atest ČTÚ. Tato schválení jsou určitou zárukou kvality EZS a výrazně Vám usnadní jednání s pojišťovnami o akceptaci zabezpečení objektu.
Montážní firma by vám měla prokázat, že vlastní živnostenský (koncesní) list pro montáže EZS, ale i to , že byla dodavatelem nebo přímo výrobcem proškolena na instalaci daného zařízení. Přesvědčte se, že je to seriózní firma s jistou historií, abyste ji za pár měsíců nehledali marně. Samozřejmostí je i zajištění servisu a případných oprav.

Montáž

Doporučujeme nepouštět se do instalace EZS svépomocí. Kvalitní komponenty systému nejsou ještě zárukou bezproblémové funkce. Správná instalace u systémů EZS je více než kde jinde nutností. Profesionální firmy instalující zabezpečovací systémy vám na požádání zpracují konkrétní nabídku zabezpečení vašeho domu nebo bytu tak, aby bylo dosaženo maximální ochrany při rozumných investicích.
Při profesionální instalaci získáte u řady pojišťoven nárok na významnou slevu z plateb pojistného (např. u pojišťovny Allianz až 30%). Neprofesionálně zajištěný objekt vám může přinést i zklamání v podobě krácení pojistného plnění při pojistné události.
Současný daňový systém umožňuje účtovat při montáži EZS do objektů určených k bydlení zvýhodněnou DPH. Daňový rozdíl pak pokryje část nákladů na odbornou montáž, u bezdrátových systémů může pokrýt i podstatný díl těchto nákladů.
My dále poskytujeme podstatně prodloužené záruční lhůty pro montážní firmy a tím tedy i pro jejich zákazníky.

KONTAKTOVAT PRO POPTÁVKU ZABEZPEČENÍ

 • METROPOLO ZLICIN
 • GUTTA
 • OCELAR
 • OCELAR
 • HOTEL ADAM
 • HOTEL LESANA
 • SOU STOCHOV
 • MESTO KLADNO
 • ELKOMPP
 • KELLY
 • METROPOLO ZLICIN
 • GUTTA
 • OCELAR
 • HOTEL ADAM
 • HOTEL LESANA
 • SOU STOCHOV
 • MESTO KLADNO
 • ELKOMPP
 • KELLY
PRACUJEME JEN S KVALITNÍMI VÝROBCI