Home » Co nabízíme » Školení / počítačové kurzy » 1. ZÁKLADY OBSLUHY Microsoft Windows

1. ZÁKLADY OBSLUHY Microsoft Windows

1. ZÁKLADY OBSLUHY Microsoft WindowsSoftware Předpokládané vstupní znalosti:
Kurz je určen pro začátečníky i bez úvodních znalostí obsluhy počítačů.

Zaměření:
Kurz je určen uživatelům, kteří chtějí získat základní znalosti práce s operačním systémem Microsoft Windows.

Po ukončení kurzu:
Budete se orientovat v grafickém prostředí operačního systému Microsoft Windows a budete umět používat jeho základní nástroje. Naučíte se přizpůsobit vzhled Windows podle svých potřeb, seznámíte se s programy, které jsou součástí Windows pro psaní textů či malování obrázků. Budete umět nainstalovat novou tiskárnu, instalovat nové aplikace z CD i z diskety. V případě neznámého problému budete umět použít nápovědu, která vás postupně povede v jeho odstraňování.

Obsah:

 • úvodní seznámení - hardware, software, použití myši a klávesnice
 • grafické prostředí, vzhled operačního systému, funkce a části pracovní plochy
 • práce se soubory, práce s ikonami, složky, zástupci
 • ovládací prvky oken a dialogových panelů
 • vlastnosti jednotlivých prvků Windows
 • nabídka Start, obsah a možnosti její konfigurace
 • nápověda, vyhledávání témat a klíčových slov
 • instalace nové tiskárny, nastavení tiskárny, problémy při tisku dokumentů
 • instalace/odinstalace nových programů (aplikací)
 • ovládací panely, nastavení a přizpůsobení Windows

Délka kurzu:
2 dny (celkem 12 vyučovacích hodin)

Cena: 1.690,- Kč (1.408,- Kč bez 20% DPH)2. ZÁKLADY OBSLUHY Microsoft WordSoftware Předpokládané vstupní znalosti:
základní znalost jednoho z operačních systémů Windows na úrovni kurzu 1 - "Základy obsluhy".

Zaměření:
Pro uživatele, kteří chtějí získat základní znalosti pro tvorbu vlastních profesionálně vypadajících dokumentů.

Po ukončení kurzu:
Vaše dokumenty dostanou profesionální vzhled, práce s nimi bude rychlá a jednoduchá. Budete schopni napsat jak kvalitně vyhlížející dopis, tak i několikastránkovou zprávu. U dokumentů budete umět změnit najednou vzhled všech odstavců, nahrazovat slova v celém dokumentu stiskem jednoho tlačítka, případně požádat Word, aby vám napsaný text kompletně zformátoval nebo zkontroloval pravopis.
Dále se naučíte vytvářet šablony pro hlavičkové papíry a používat tabulátory pro zarovnávání textu. Své dopisy obohatíte o obrázky, tabulky či grafy a budete je umět rozeslat všem svým přátelům či obchodním partnerům s využitím funkce hromadné korespondence.

Obsah:

 • prostředí textového editoru Microsoft Word, pracovní plocha
 • psaní textu, úpravy, formátování písma a odstavců, oddíly
 • automatické opravy, kontrola pravopisu, automatický text
 • práce s dokumenty
 • tabulátory
 • vkládání tabulek a jejich formátování
 • vkládání obrázků a dalších objektů do textu
 • hromadná korespondence, formuláře
 • tisk dokumentu

Délka kurzu:
4 dny (celkem 24 vyučovacích hodin)

Cena (bez slevy za absolvování předchozího kurzu):
2.990,- Kč (tj. 2.491,- bez 20% DPH)3. ZÁKLADY OBSLUHY Microsoft ExcelSoftware Předpokládané vstupní znalosti:
základní znalost jednoho z operačních systémů Windows na úrovni kurzu 1 - "Základy obsluhy".

Zaměření:
Pro uživatele, kteří chtějí získat základní znalosti pro tvorbu výpočtů a funkcí v tabulkách a tvorbu grafů.

Po ukončení kurzu: Údaje v tabulkách budete umět zpracovat rychle, kvalitně a prezentovat je v profesionální kvalitě. Důležité údaje v tabulkách budou zvýrazněné a celá tabulka bude promítnuta do přehledného grafu. Součty a jiné výpočty bude za vás dělat počítač sám. Vytvořit ceník, kde se budou automaticky počítat a zaokrouhlovat ceny včetně DPH, se pro vás stane hračkou. Jakýkoli dokument budete umět obohatit obrázkem a naučíte se jednoduše tisknout několikastránkové tabulky. Při vytváření tabulek se naučíte několik triků, jak si značně ulehčit a urychlit práci.

Obsah:

 • prostředí tabulkového editoru Excel, pracovní plocha
 • sešit, listy, buňka, pohyb v tabulce a označování bloků
 • vkládání, kopírování, přesouvání, vyplňování buněk
 • základní výpočty, použití funkcí, vnořené funkce, vytváření a úprava grafů
 • práce s tabulkami, formátování
 • tisk dokumentu

Délka kurzu:
4 dny (celkem 24 vyučovacích hodin)

Cena (bez slevy za absolvování předchozích kurzů):
2.990,- Kč (tj. 2.491,- bez 20% DPH)4. ZÁKLADY OBSLUHY elektronické pošty a InternetuSoftware Předpokládané vstupní znalosti:
základní znalost jednoho z operačních systémů Windows na úrovni kurzu 1 - "Základy obsluhy".

Zaměření:
používání aplikace Outlook Express a Internet Explorer pro práci v prostředí internetové sítě a elektronické pošty.

Po ukončení kurzu: Budete schopni bez problémů vyhledávat a využívat informace z internetových stránek. Obsluha elektronické pošty vám umožní komunikaci pomocí e-mailu.

Obsah:

 • historie a filozofie internetu
 • prostředí Internet Exploreru, základní obsluha
 • vyhledávací nástroje
 • několik praktických webových stránek se zajímavými informacemi
 • tisk a ukládání internetových stránek, režim off-line
Délka kurzu:
1 den (celkem 3 vyučovací hodiny)

Cena:
360,- Kč (tj. 300,- bez 20% DPH)
 • METROPOLO ZLICIN
 • GUTTA
 • OCELAR
 • OCELAR
 • HOTEL ADAM
 • HOTEL LESANA
 • SOU STOCHOV
 • MESTO KLADNO
 • ELKOMPP
 • KELLY
 • METROPOLO ZLICIN
 • GUTTA
 • OCELAR
 • HOTEL ADAM
 • HOTEL LESANA
 • SOU STOCHOV
 • MESTO KLADNO
 • ELKOMPP
 • KELLY
PRACUJEME JEN S KVALITNÍMI VÝROBCI